Fujitsu

Fujitsu富士通 ScanSnap iX500

Fujitsu富士通 ScanSnap iX500

概述ScanSnap iX500 可幫助 PC 和 Mac 用戶有效減少因家庭或辦公場所檔案管理不力而導致的檔案雜亂、儲存空間受限和安全風險大的問題。 如需提升可用性和有效性,用戶現下可以使用 PC ..

HK$3,388.00 HK$3,888.00

Fujitsu 富士通 ScanSnap SV600

Fujitsu 富士通 ScanSnap SV600

ScanSnap SV600 多媒介掃描器開創了檔案掃描的新視角。 無需裁剪或破壞,輕鬆掃描報紙、雜誌、檔案或書籍。立體還原、無限自由,真正想你所需﹗ScanSnap SV600一鍵頂置式掃描技術掃描..

HK$4,498.00 HK$4,998.00

顯示由 1 至 2 於第 2 頁 ( 共 1 頁 )