SmartDa

Smartda 自動感應節水器-原裝行貨

Smartda 自動感應節水器-原裝行貨

規格產品尺寸: 60 x 34 x 49 mm In-Smart產品重量: 105 g待機功耗: ≤ 0.2 mW In-Smart工作水壓: 0.05 Mpa - 0.8 Mpa工作水溫: ≤ 75 C In-Smart適配水嘴: M20內/外牙、..

HK$250.00 HK$299.00

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)